Teme

Napomena: sve teme odnose se na zaštitu i unaprjeđenje zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

 1. MEDICINA USMJERENA PREMA OSOBI – kako prepoznati biološke, psihološke, socijalne i duhovne čimbenike u zdravlju i bolesti?
 2. EPIDEMIOLOŠKI PODACI
 3. PREVENTIVNE MJERE  – preventivni sistematski pregledi, načini smanjivanja čimbenika rizika za nastanak kroničnih nezaraznih bolesti (pušenje, pretilost, stres..)
 4. PSIHOLOŠKI ASPEKTI I PSIHIJATRIJSKI POREMEĆAJI, SEKUNDARNA TRAUMATIZACIJA I TRANSGENERACIJSKI PRIJENOS TRAUME
 5. VODEĆE TJELESNE BOLESTI (dijabetes, hipertenzija, kardiovaskularne bolesti, cerebrovaskularne i druge neurološke bolesti, autoimune bolesti, onkološke bolesti, dermatološke bolesti, respiratorne bolesti, demencija, kronična bol, bolesti usne šupljine i dr. )
 6. SUVREMENE TERAPIJSKE STRATEGIJE (farmakoterapija, psihoterapija, socioterapija, rehabilitacijski programi, uloga umjetnosti)
 7. PALIJATIVNA SKRB
 8. ISTRAŽIVANJA I EDUKACIJA (o vodećim zdravstvenim problemima i zaštiti i unaprjeđenju zdravlja osoba izloženim traumatskim ratnim iskustvima)
 9. KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE (u radu s oboljelima i članovima obitelji, interdisciplinmarna komunikacija, komunikacija putem raznih medija)
 10. ZDRAVSTVENE, SOCIJALNE I EKONOMSKE POLITIKE I STRATEGIJE te njihova primjena u praksi
 11. ORGANIZACIJSKI OBLICI U ZAJEDNICI (zdravstvene institucije, nacionalna i lokalne vlasti, psihosocijalni programi, veteranski centri, programi udruga i drugih organizacija, uloga volontera, uloga sporta i rekreacije)
 12. POSTTRAUMATSKI RAST NAKON KRIZE
 13. PRIMJERI DOBRE PRAKSE IZ HRVATSKE I SVIJETA – intersektorska i interdisciplinarna suradnja
 14. ŠTO MOŽEMO UČINITI S CILJEM BOLJE ZAŠTITE I UNAPRJEĐENJA ZDRAVLJA OVE ZDRAVSTVENO VULNERABILNE POPULACIJE – QUO VADIS?
Znanstveno-stručni program

Kongres će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, kratke usmene prezentacije i panel diskusije. Usmena izlaganja mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.