Sažeci

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA

Sudionici koji žele održati kratko usmeno izlaganje moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku. 

Upute za pisanje sažetaka

 • sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
 • opseg sažetka: do 350 riječi
 • naslov sažetka pisati velikim slovima
 • ime i prezime autora i koautora bez titula
 • naziv institucije, grada i države autora i koautora
 • e-mail adresa autora
 • ključne riječi – do 5 ključnih riječi
 • tekst sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak
 • originalni sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen

Upute za slanje sažetaka

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca na internet stranicama Konferencije.

Rok za slanje sažetaka: 3. travnja 2023.

Rok za prihvaćanje sažetaka: 10. travnja 2023.

Obrazac za slanje sažetka

Upute za pisanje sažetaka

 • sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
 • opseg sažetka: do 350 riječi
 • naslov sažetka pisati velikim slovima
 • ime i prezime autora i koautora bez titula
 • naziv institucije, grada i države autora i koautora
 • e-mail adresa autora
 • ključne riječi – do 5 ključnih riječi
 • tekst sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak
 • originalni sažeci neće biti lektorirani - za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen

Na prvoj crti zdravlja

3. hrvatska konferencija o zaštiti i unapređenju zdravlja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji s međunarodnim sudjelovanjemUkoliko su autor i koautor iz različitih ustanova, molimo iza imena i prezimena autora i koautora staviti broj koji će odgovarati broju ustanove. Primjer: MARO MARIĆ1, Ivan Horvat1, Ana Tomic2, Mario Kovač2

NAPOMENA:

Kopija vaših odgovora poslat će se na adresu koju ste naveli