Prijava za sudjelovanje

1. Prije početka Konferencije

  • elektronska (online) prijava putem obrasca na internet stranicama Konferencije

2. Prijava na Konferenciji

  • prijava će biti moguća na registracijskom mjestu za cijelo vrijeme trajanja Konferencije
Kotizacije

Kotizacija za doktore medicine, specijaliste, psihologe, socijalne radnike, medicinske sestre i tehničare, studente, volontere, pravnike i ostale sudionike uključuje:

  • nazočnost na stručnom programu Konferencije 
  • konferencijske materijale (Konačni program, Knjiga sažetaka, potvrda o sudjelovanju, bodovi stručnih komora)
Kotizacija
doktori, specijalisti
170,00 € / 1.280,86 kn
liječnici specijalizanti, psiholozi, socijalni radnici, medicinske sestre/tehničari, ostali (pravnici, ekonomisti)
140,00 € / 1.054,83 kn
studenti, volonteri
80,00 € / 602,76 kn
umirovljenici
gratis
Plaćanje
Nakon ispunjavanja Registracijskog obrasca primit ćete automatsku e-mail potvrdu o prijavi. Potvrda registracije nije potvrda o uplati. Primit ćete ponudu kongresne agencije Vivid Original d.o.o. za plaćanje kotizacije. Nakon izvršene uplate, račun za predujam će biti poslan na navedenu e-mail adresu platitelja.

Obrazac za registraciju sudjelovanja

On-line prijava sudjelovanja je završena. Prijava će biti moguća na registracijskom mjestu za cijelo vrijeme trajanja Konferencije.