Organizator
cepamet

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – CEPAMET

Suorganizator

Zagrebački institut za kulturu zdravlja – ZIKZ

Pokrovitelji

Ministarstvo hrvatskih branitelja

Grad Osijek

Osječko-baranjska županija

Podržavatelji
branitelj pomaze branitelju

Humanitarna udruga - Branitelj pomaže branitelju

CroMSIC

Croatian Medical Students' International Committee

dom HR veterana

Dom Hrvatskih veterana

DZ Dubrovnik

Dom zdravlja Dubrovnik

DZ Ljubuški

Dom zdravlja Ljubuški

Hrvatska udruga medicinskih sestara/tehničara i drugih radnika u zdravstvu Domovinskog rata

Palijativni tim Lipa

Udruga 106. brigade Zbora narodne garde Republike Hrvatske

Udruga Rast

Udruga veterana 122. brigade Hrvatske vojske

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Cerebro Osijek

Katolička udruga Veronikin rubac Osijek

DZ Vukovar

Dom zdravlja Vukovar

kornjaca

Udruga za prevenciju prekomjerne težine

HPD

Hrvatsko psihijatrijsko društvo

sl brod

Udruga veterana 3. gardijske brigade “Kune“ Slavonski Brod

djakovo

Udruga veterana 3. gardijske brigade “Kune“ Đakovo

Barbot

Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača

metalurski

Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet

grafički

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

DZ Zagreb

Dom zdravlja Zagreb - Centar

sv ivan

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan

OB Zabok

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

HUNRN

Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju

UV Vukovar

Udruga veteranke Vukovarsko-Srijemske županije

sveučilište sjever

Sveučilište sjever, Varaždin

Insula

INSULA - Županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju

Insula

Hrvatsko kardiološko društvo

HR kuca srca

Hrvatska kuća srca

Strmac

Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac

Organizacijski odbor

Predsjednica: Marijana Braš

Članovi: Karla Bilandžić, Lovorka Brajković, Bernarda Braš, Silvija Canecki-Varžić, Mario Cvek, Dunja Degmečić, Marela Đurić, Zvonimir Gvozdanović, Vedrana Iveta, Melita Jukić, Miroslav Jularić, Zvonimir Kalčik, Barbara Kalenić, Nataša Klepac, Martina Matovinović, Željko Miškulin, Neda Pjevač, Ahnetka Stjepanović, Nevenka Špoljarić, Srđana Telarović, Ivica Zlodi

 

Znanstveni odbor

Predsjednik: Veljko Đorđević

Članovi: Dragan Babić (BiH), Maja Bajs Janović, Slavko Barić, Branko Bazdan, Dražen Begić, Mario Begović, Nenad Bogdanović (Švedska), Ana Borovečki, Lovorka Brajković, Marijana Braš, Petrana Brečić, Silva Butković Soldo, Silvija Canecki-Varžić, Roberto Casale (Italija), Hrvoje Cvitanović, Katija Ćulav, Marko Ćurković, Vida Demarin, Ana Diklić, Danijela-Lana Domitrović, Marija Dvorski, Nikola Đaković, Petra Folnegović-Grošić, Rajko Fureš, Trpimir Glavina, Vladimir Grošić, Marina Grubić, Goran Ivkić, Špiro Janović, Tin Jovanovac, Tihana Jendričko, Bojan Jelaković, Stjepan Jurić, Tatjana Jurkin Vnučec, Zvonimir Kalčik, Mariano Kaliterna, Snježana Kaštelan, Nataša Klepac, Aleksandar Kopjar, Filip Kuštro, Emanuel Lacković, Ivan Landeka (BiH), Krešimir Luetić, Josip Lucić, Mato Lukić, Jelena Maričić, Branka Marinović, Martina Matovinović, Tomislav Meštrović, Tomislav Meštrović, Juan Mezzich (SAD), Štefica Mikšić, Davor Miličić, Marin Milković, Veljko Miljević, Ninoslav Mimica, Marjana Mucić (BiH), Zoran Najdanović, Marijana Neuberg, Karolina Omašić, Slavko Orešković, Vedran Orešković, Mirko Palić, Ljerka Pavković, Lenkica Penava, Spomenka Petek,Nada Pjevač Keleminić, Neda Pjevač, Ino Protrka, Salman Rawaf (Velika Britanija), Miroslav Samaržija, Maja Sedmak Grgić, Ranko Stevanović, Vesna Šendula Jengić, Miljenka Šimec, Mirna Šitum, Jasna Špiček Macan, Tomislav Šovagović, Davor Štimac, Mirjana Turkalj, Suzana Uzun, Domagoj Vidović